всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат debconf в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 38 пакета.

Точни попадения

Пакет debconf

Други резултати

Пакет cdebconf

Пакет cdebconf-dbgsym

Пакет cdebconf-gtk

Пакет cdebconf-gtk-dbgsym

Пакет cdebconf-gtk-entropy

Пакет cdebconf-gtk-terminal

Пакет cdebconf-gtk-udeb

Пакет cdebconf-newt-entropy

Пакет cdebconf-newt-terminal

Пакет cdebconf-newt-udeb

Пакет cdebconf-priority

Пакет cdebconf-text-entropy

Пакет cdebconf-text-udeb

Пакет cdebconf-udeb

Пакет debaux-debconf

Пакет debconf-doc

Пакет debconf-i18n

Пакет debconf-kde-data

Пакет debconf-kde-dbg

Пакет debconf-kde-helper

Пакет debconf-kde-helper-dbgsym

Пакет debconf-utils

Пакет fusiondirectory-plugin-debconf

Пакет fusiondirectory-plugin-debconf-schema

Пакет gkdebconf

Пакет gkdebconf-dbgsym

Пакет libdebconf-kde-dev

Пакет libdebconf-kde0

Пакет libdebconf-kde1

Пакет libdebconf-kde1-dbgsym

Пакет libdebconfclient0

Пакет libdebconfclient0-dbgsym

Пакет libdebconfclient0-dev

Пакет libdebconfclient0-udeb

Пакет po-debconf

Пакет python-debconf

Пакет python3-debconf