всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат courier в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 51 пакета.

Пакет courier-authdaemon

Пакет courier-authlib

Пакет courier-authlib-dbgsym

Пакет courier-authlib-dev

Пакет courier-authlib-dev-dbgsym

Пакет courier-authlib-ldap

Пакет courier-authlib-ldap-dbgsym

Пакет courier-authlib-mysql

Пакет courier-authlib-mysql-dbgsym

Пакет courier-authlib-pipe

Пакет courier-authlib-pipe-dbgsym

Пакет courier-authlib-postgresql

Пакет courier-authlib-postgresql-dbgsym

Пакет courier-authlib-sqlite

Пакет courier-authlib-sqlite-dbgsym

Пакет courier-authlib-userdb

Пакет courier-authlib-userdb-dbgsym

Пакет courier-base

Пакет courier-base-dbgsym

Пакет courier-doc

Пакет courier-faxmail

Пакет courier-filter-perl

Пакет courier-imap

Пакет courier-imap-dbgsym

Пакет courier-imap-ssl

Пакет courier-ldap

Пакет courier-ldap-dbgsym

Пакет courier-maildrop

Пакет courier-mlm

Пакет courier-mlm-dbgsym

Пакет courier-mta

Пакет courier-mta-dbgsym

Пакет courier-mta-ssl

Пакет courier-pcp

Пакет courier-pcp-dbgsym

Пакет courier-pop

Пакет courier-pop-dbgsym

Пакет courier-pop-ssl

Пакет courier-ssl

Пакет courier-webadmin

Пакет courier-webadmin-dbgsym

Пакет couriergraph

Пакет couriergrey

Пакет couriergrey-dbgsym

Пакет courierpassd

Пакет dtc-postfix-courier

Пакет libcourier-unicode-dev

Пакет libcourier-unicode1

Пакет libcourier-unicode4

Пакет libcourier-unicode4-dbgsym

Пакет mysqmail-courier-logger