всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат clisp в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 23 пакета.

Точни попадения

Пакет clisp

Други резултати

Пакет clisp-dbgsym

Пакет clisp-dev

Пакет clisp-doc

Пакет clisp-module-berkeley-db

Пакет clisp-module-berkeley-db-dbgsym

Пакет clisp-module-bindings-glibc

Пакет clisp-module-bindings-glibc-dbgsym

Пакет clisp-module-clx

Пакет clisp-module-clx-dbgsym

Пакет clisp-module-dbus

Пакет clisp-module-dbus-dbgsym

Пакет clisp-module-gdbm

Пакет clisp-module-gdbm-dbgsym

Пакет clisp-module-pcre

Пакет clisp-module-pcre-dbgsym

Пакет clisp-module-postgresql

Пакет clisp-module-postgresql-dbgsym

Пакет clisp-module-rawsock

Пакет clisp-module-rawsock-dbgsym

Пакет clisp-module-wildcard

Пакет clisp-module-zlib

Пакет clisp-module-zlib-dbgsym