всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат cl-sql в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 14 пакета.

Точни попадения

Пакет cl-sql

Други резултати

Пакет cl-sql-aodbc

Пакет cl-sql-mysql

Пакет cl-sql-mysql-dbgsym

Пакет cl-sql-odbc

Пакет cl-sql-oracle

Пакет cl-sql-postgresql

Пакет cl-sql-postgresql-socket

Пакет cl-sql-sqlite

Пакет cl-sql-sqlite3

Пакет cl-sql-tests

Пакет cl-sql-uffi

Пакет cl-sql-uffi-dbgsym

Пакет cl-sqlite