всички настройки

Limit to suite: [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [bullseye-updates] [bullseye-backports] [bookworm] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат chromium в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 15 пакета.

Точни попадения

Пакет chromium

Други резултати

Пакет chromium-bsu

Пакет chromium-bsu-data

Пакет chromium-bsu-dbgsym

Пакет chromium-common

Пакет chromium-driver

Пакет chromium-l10n

Пакет chromium-lwn4chrome

Пакет chromium-sandbox

Пакет chromium-shell

Пакет chromium-tt-rss-notifier

Пакет chromium-ublock-origin

Пакет chromium-widevine

Пакет node-electron-to-chromium

Пакет webext-ublock-origin-chromium