всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат augeas в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 25 пакета.

Пакет augeas-dbg

Пакет augeas-doc

Пакет augeas-lenses

Пакет augeas-tools

Пакет augeas-tools-dbgsym

Пакет golang-honnef-go-augeas-dev

Пакет libaugeas-dev

Пакет libaugeas-ruby

Пакет libaugeas-ruby1.8

Пакет libaugeas-ruby1.9.1

Пакет libaugeas0

Пакет libaugeas0-dbgsym

Пакет libconfig-augeas-perl

Пакет libconfig-augeas-perl-dbgsym

Пакет libconfig-model-backend-augeas-perl

Пакет libelektra4-augeas

Пакет libghc-augeas-dev

Пакет libghc-augeas-doc

Пакет libghc-augeas-prof

Пакет lua-augeas

Пакет lua-augeas-dbgsym

Пакет python-augeas

Пакет python3-augeas

Пакет ruby-augeas

Пакет ruby-augeas-dbgsym