всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат diaspora в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) s390. Намерени са 9 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник diaspora

Други резултати

Пакет-източник diaspora-installer

Пакет-източник ruby-diaspora-federation

Пакет-източник ruby-diaspora-federation-json-schema

Пакет-източник ruby-diaspora-federation-rails

Пакет-източник ruby-diaspora-prosody-config

Пакет-източник ruby-diaspora-vines

Пакет-източник ruby-rails-assets-diaspora-jsxc

Пакет-източник ruby-rails-assets-markdown-it-diaspora-mention