всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат sp в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) riscv64. Намерени са 62 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет spacearyarya

Пакет spacearyarya-dbgsym

Пакет spaced

Пакет spaced-dbgsym

Пакет spacefm

Пакет spacefm-common

Пакет spacefm-dbgsym

Пакет spacefm-gtk3

Пакет spacefm-gtk3-dbgsym

Пакет spacenavd

Пакет spacenavd-dbgsym

Пакет spacezero

Пакет spacezero-dbgsym

Пакет spamass-milter

Пакет spamass-milter-dbgsym

Пакет spamassassin

Пакет spamassassin-heatu

Пакет spambayes

Пакет spamc

Пакет spamc-dbgsym

Пакет spamoracle

Пакет spampd

Пакет spamprobe

Пакет spamprobe-dbgsym

Пакет sparkleshare

Пакет sparse

Пакет sparse-dbgsym

Пакет sparse-test-inspect

Пакет sparse-test-inspect-dbgsym

Пакет spatialite-bin

Пакет spatialite-bin-dbgsym

Пакет spatialite-gui

Пакет spatialite-gui-dbgsym

Пакет spawn-fcgi

Пакет spawn-fcgi-dbgsym

Пакет spd

Пакет spd-dbgsym

Пакет spe

Пакет speakup-doc

Пакет speakup-tools

Пакет spectacle

Пакет specto

Пакет spectools

Пакет spectools-dbgsym

Пакет spectre-meltdown-checker

Пакет spectrum-roms

Пакет spectrwm

Пакет spectrwm-dbgsym

Пакет speech-dispatcher

Пакет speech-dispatcher-audio-plugins

Пакет speech-dispatcher-audio-plugins-dbgsym

Пакет speech-dispatcher-cicero

Пакет speech-dispatcher-cicero-dbgsym

Пакет speech-dispatcher-dbgsym

Пакет speech-dispatcher-doc-cs

Пакет speech-dispatcher-espeak

Пакет speech-dispatcher-espeak-dbgsym

Пакет speech-dispatcher-espeak-ng

Пакет speech-dispatcher-espeak-ng-dbgsym

Пакет speech-dispatcher-festival

Пакет speech-dispatcher-festival-dbgsym

Пакет speech-dispatcher-flite