всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат pick в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ppc64. Намерени са 23 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник pick

Други резултати

Пакет-източник cloudpickle

Пакет-източник colorpicker

Пакет-източник deepin-picker

Пакет-източник django-picklefield

Пакет-източник eonasdan-bootstrap-datetimepicker

Пакет-източник gpick

Пакет-източник jquery-timepicker

Пакет-източник jsonpickle

Пакет-източник lgooddatepicker

Пакет-източник libjs-jquery-colorpicker

Пакет-източник libjs-twitter-bootstrap-datepicker

Пакет-източник mialmpick

Пакет-източник pickleshare

Пакет-източник python-picklable-itertools

Пакет-източник python-portpicker

Пакет-източник python-xstatic-bootstrap-datepicker

Пакет-източник r-cran-colourpicker

Пакет-източник r-other-nitpick

Пакет-източник scala-pickling

Пакет-източник shinken-mod-pickle-retention-file-generic

Пакет-източник tcpick

Пакет-източник zodbpickle