всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат car в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) powerpcspe. Намерени са 94 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник car

Други резултати

Пакет-източник 2vcard

Пакет-източник alacarte

Пакет-източник belcard

Пакет-източник bucardo

Пакет-източник carbon-c-relay

Пакет-източник cardo

Пакет-източник cardpeek

Пакет-източник care

Пакет-източник caret

Пакет-източник carettah

Пакет-източник cargo

Пакет-източник caribou

Пакет-източник carmetal

Пакет-източник carrotsearch-hppc

Пакет-източник carrotsearch-randomizedtesting

Пакет-източник carton

Пакет-източник dh-cargo

Пакет-източник enemies-of-carlotta

Пакет-източник fonts-crosextra-carlito

Пакет-източник golang-github-go-macaron-bindata

Пакет-източник golang-github-go-macaron-binding

Пакет-източник golang-github-go-macaron-cache

Пакет-източник golang-github-go-macaron-captcha

Пакет-източник golang-github-go-macaron-csrf

Пакет-източник golang-github-go-macaron-gzip

Пакет-източник golang-github-go-macaron-i18n

Пакет-източник golang-github-go-macaron-inject

Пакет-източник golang-github-go-macaron-macaron

Пакет-източник golang-github-go-macaron-session

Пакет-източник golang-github-go-macaron-toolbox

Пакет-източник golang-github-gocarina-gocsv

Пакет-източник golang-github-oxtoacart-bpool

Пакет-източник golang-github-rwcarlsen-goexif

Пакет-източник golang-gopkg-macaroon.v1

Пакет-източник graphite-carbon

Пакет-източник haskell-hcard

Пакет-източник isdnactivecards

Пакет-източник jquery-caret.js

Пакет-източник libauthen-bitcard-perl

Пакет-източник libbusiness-creditcard-perl

Пакет-източник libcacard

Пакет-източник libcarp-always-perl

Пакет-източник libcarp-assert-more-perl

Пакет-източник libcarp-assert-perl

Пакет-източник libcarp-clan-perl

Пакет-източник libcarp-clan-share-perl

Пакет-източник libcarp-datum-perl

Пакет-източник libcarp-fix-1-25-perl

Пакет-източник libchipcard

Пакет-източник libfile-wildcard-perl

Пакет-източник libmath-cartesian-product-perl

Пакет-източник libmath-nocarry-perl

Пакет-източник librdf-vcard-perl

Пакет-източник libregexp-wildcards-perl

Пакет-източник libtest-carp-perl

Пакет-източник libtext-vcard-perl

Пакет-източник node-carto

Пакет-източник node-postcss-discard-comments

Пакет-източник octave-ncarray

Пакет-източник openstreetmap-carto

Пакет-източник opgpcard

Пакет-източник php-nesbot-carbon

Пакет-източник picard

Пакет-източник picard-tools

Пакет-източник py-macaroon-bakery

Пакет-източник pycarddav

Пакет-източник pycares

Пакет-източник pymacaroons

Пакет-източник pyscard

Пакет-източник pysolfc-cardsets

Пакет-източник python-carrot

Пакет-източник python-cartopy

Пакет-източник python-descartes

Пакет-източник python-macaron

Пакет-източник pythoncard

Пакет-източник r-cran-cardata

Пакет-източник r-cran-caret

Пакет-източник r-cran-rcarb

Пакет-източник refcard

Пакет-източник ruby-carrierwave

Пакет-източник ruby-redcarpet

Пакет-източник rust-cargo

Пакет-източник rust-cargo-lichking

Пакет-източник rust-cargo-metadata

Пакет-източник rust-cargo-vendor

Пакет-източник rust-debcargo

Пакет-източник rust-discard

Пакет-източник slwildcard

Пакет-източник tryton-modules-carrier

Пакет-източник tryton-modules-carrier-percentage

Пакет-източник tryton-modules-carrier-weight

Пакет-източник tryton-modules-party-vcarddav

Пакет-източник ucarp