всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ecm в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) powerpcspe. Намерени са 20 пакета.

Пакет doublecmd-common

Пакет doublecmd-help-en

Пакет doublecmd-help-ru

Пакет doublecmd-help-uk

Пакет gmp-ecm

Пакет gmp-ecm-dbgsym

Пакет lecm

Пакет libecm-dev

Пакет libecm1

Пакет libecm1-dbgsym

Пакет libecm1-dev

Пакет libecm1-dev-common

Пакет libvecmath-java

Пакет libvecmath-java-doc

Пакет node-unicode-canonical-property-names-ecmascript

Пакет node-unicode-match-property-ecmascript

Пакет node-unicode-match-property-value-ecmascript

Пакет node-unicode-property-aliases-ecmascript

Пакет node-unicode-property-value-aliases-ecmascript

Пакет pyecm