всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат coda в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) mips64el. Намерени са 20 пакета.

Точни попадения

Пакет coda

Други резултати

Пакет golang-github-codahale-hdrhistogram-dev

Пакет libcoda-dev

Пакет libcoda-java

Пакет libcoda-jni

Пакет libcoda15

Пакет libpocodata46

Пакет libpocodata60

Пакет libpocodata62

Пакет libpocodatamysql46

Пакет libpocodatamysql60

Пакет libpocodatamysql62

Пакет libpocodataodbc46

Пакет libpocodataodbc60

Пакет libpocodataodbc62

Пакет libpocodatasqlite46

Пакет libpocodatasqlite60

Пакет libpocodatasqlite62

Пакет python3-coda

Пакет r-cran-coda