всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети, чиито имена съдържат z-push в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) m68k. Намерени са 13 пакета.

Точни попадения

Пакет z-push

Други резултати

Пакет z-push-backend-caldav

Пакет z-push-backend-carddav

Пакет z-push-backend-combined

Пакет z-push-backend-galsearch-ldap

Пакет z-push-backend-imap

Пакет z-push-backend-kopano

Пакет z-push-backend-ldap

Пакет z-push-common

Пакет z-push-ipc-memcached

Пакет z-push-kopano-gab2contacts

Пакет z-push-kopano-gabsync

Пакет z-push-state-sql