всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат nas в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) kfreebsd-i386. Намерени са 17 пакета.

Пакет fonts-sil-awami-nastaliq

Пакет gnash-common-opengl

Пакет gnash-doc

Пакет gnash-opengl

Пакет golang-github-justinas-alice-dev

Пакет libjs-eonasdan-bootstrap-datetimepicker

Пакет mozilla-plugin-gnash

Пакет nas-doc

Пакет pynast

Пакет python-monasca-statsd

Пакет python-monascaclient

Пакет python3-monasca-statsd

Пакет python3-monascaclient

Пакет ruby-gemnasium-gitlab-service

Пакет trinityrnaseq-examples

Пакет trnascan-se-common

Пакет xul-ext-personasplus