всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат python3-dbg в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) hppa. Намерени са 8 пакета.

Точни попадения

Пакет python3-dbg

Други резултати

Пакет cantor-backend-python3-dbgsym

Пакет freeradius-python3-dbgsym

Пакет gcc-python3-dbg-plugin

Пакет gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader

Пакет gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader-dbgsym

Пакет hexchat-python3-dbgsym

Пакет libpython3-dbg