всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат duc в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) arm64. Намерени са 27 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник duc

Други резултати

Пакет-източник cduce

Пакет-източник creduce

Пакет-източник duck

Пакет-източник haskell-product-isomorphic

Пакет-източник haskell-reducers

Пакет-източник libfile-copy-recursive-reduced-perl

Пакет-източник libmath-cartesian-product-perl

Пакет-източник mallard-ducktype

Пакет-източник puppet-module-asciiduck-sssd

Пакет-източник python-duckduckgo2

Пакет-източник rust-reduce

Пакет-източник simple-image-reducer

Пакет-източник tryton-modules-account-product

Пакет-източник tryton-modules-product

Пакет-източник tryton-modules-product-attribute

Пакет-източник tryton-modules-product-classification

Пакет-източник tryton-modules-product-classification-taxonomic

Пакет-източник tryton-modules-product-cost-fifo

Пакет-източник tryton-modules-product-cost-history

Пакет-източник tryton-modules-product-measurements

Пакет-източник tryton-modules-product-price-list

Пакет-източник tryton-modules-production

Пакет-източник tryton-modules-production-routing

Пакет-източник tryton-modules-production-work

Пакет-източник tryton-modules-stock-product-location

Пакет-източник tryton-modules-stock-supply-production