всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат android в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) arm64. Намерени са 75 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет android-androresolvd

Пакет android-file-transfer

Пакет android-framework-res

Пакет android-libaapt

Пакет android-libadb

Пакет android-libadb-dev

Пакет android-libandroidfw

Пакет android-libandroidfw-dev

Пакет android-libart

Пакет android-libbacktrace

Пакет android-libbacktrace-dev

Пакет android-libbase

Пакет android-libbase-dev

Пакет android-libboringssl

Пакет android-libboringssl-dev

Пакет android-libcrypto-utils

Пакет android-libcrypto-utils-dev

Пакет android-libcutils

Пакет android-libcutils-dev

Пакет android-libdex

Пакет android-libdex-dev

Пакет android-libetc1

Пакет android-libetc1-dev

Пакет android-libext4-utils

Пакет android-libext4-utils-dev

Пакет android-libf2fs-utils

Пакет android-libf2fs-utils-dev

Пакет android-liblog

Пакет android-liblog-dev

Пакет android-libnativebridge

Пакет android-libnativebridge-dev

Пакет android-libnativehelper

Пакет android-libnativehelper-dev

Пакет android-libnativeloader

Пакет android-libnativeloader-dev

Пакет android-libselinux

Пакет android-libselinux-dev

Пакет android-libsepol

Пакет android-libsepol-dev

Пакет android-libsparse

Пакет android-libsparse-dev

Пакет android-libunwind

Пакет android-libunwind-dev

Пакет android-libutils

Пакет android-libutils-dev

Пакет android-libziparchive

Пакет android-libziparchive-dev

Пакет android-libzipfile

Пакет android-libzipfile-dev

Пакет android-logtags-tools

Пакет android-platform-build-headers

Пакет android-platform-frameworks-native-headers

Пакет android-platform-libcore-headers

Пакет android-platform-system-core-headers

Пакет android-platform-tools-base

Пакет android-sdk

Пакет android-sdk-build-tools

Пакет android-sdk-build-tools-common

Пакет android-sdk-common

Пакет android-sdk-ext4-utils

Пакет android-sdk-helper

Пакет android-sdk-libsparse-utils

Пакет android-sdk-platform-23

Пакет android-sdk-platform-tools

Пакет android-sdk-platform-tools-common

Пакет android-system-dev

Пакет android-tools-adb

Пакет android-tools-adbd

Пакет android-tools-fastboot

Пакет android-tools-fsutils

Пакет android-tools-mkbootimg

Пакет androidsdk-ddms

Пакет androidsdk-hierarchyviewer

Пакет androidsdk-traceview

Пакет androidsdk-uiautomatorviewer