всички настройки

Търсене в друга дистрибуция: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Търсене във всички архитектури

Търсене за имена на файлове, съдържащи libxml2.so.2 в дистрибуция buster, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 2 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2 libxml2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4 libxml2