всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [stretch-backports-sloppy] [buster] [buster-updates] [buster-backports] [bullseye] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат tk-dev в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 32 пакета.

Точни попадения

Пакет tk-dev

Други резултати

Пакет gnunet-gtk-dev

Пакет golang-github-mattn-go-gtk-dev

Пакет libcamitk-dev

Пакет libcanberra-gtk-dev

Пакет libcheese-gtk-dev

Пакет libcolord-gtk-dev

Пакет libdbusmenu-gtk-dev

Пакет libdcmtk-dev

Пакет libdrawtk-dev

Пакет libexif-gtk-dev

Пакет libfm-gtk-dev

Пакет libghc-diagrams-gtk-dev

Пакет libghc-gi-atk-dev

Пакет libghc-gi-gtk-dev

Пакет libghc-gtk-dev

Пакет libghc-ltk-dev

Пакет libgmtk-dev

Пакет libgpod-nogtk-dev

Пакет libibtk-dev

Пакет libindicate-gtk-dev

Пакет libjana-gtk-dev

Пакет libnm-gtk-dev

Пакет libosptk-dev

Пакет librust-atk-dev

Пакет librust-gtk-dev

Пакет libsptk-dev

Пакет libvmtk-dev

Пакет libwebkitgtk-dev

Пакет libzbargtk-dev

Пакет lvtk-dev

Пакет ngraph-gtk-dev