всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат etm в дистрибуция(и) stretch, всички раздели и архитектура(и) powerpc. Намерени са 13 пакета.

Точни попадения

Пакет etm

Други резултати

Пакет debian-paketmanagement-buch

Пакет etm-qt

Пакет getmail4

Пакет hamradio-packetmodes

Пакет ketm-data

Пакет libnet-netmask-perl

Пакет openstreetmap-carto

Пакет openstreetmap-carto-common

Пакет puppetmaster

Пакет puppetmaster-passenger

Пакет python-netmiko

Пакет python3-netmiko