всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Търсене във всички дистрибуции

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат mailutils в дистрибуция(и) buster, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 12 пакета.

Точни попадения

Пакет mailutils

Други резултати

Пакет libmailutils-dev

Пакет libmailutils5

Пакет mailutils-common

Пакет mailutils-comsatd

Пакет mailutils-doc

Пакет mailutils-guile

Пакет mailutils-imap4d

Пакет mailutils-mh

Пакет mailutils-pop3d

Пакет python-mailutils

Пакет uw-mailutils