всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат fio в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) sparc64. Намерени са 23 пакета.

Точни попадения

Пакет fio

Други резултати

Пакет dpm-rfio-server

Пакет dpm-rfio-server-dbgsym

Пакет fio-dbgsym

Пакет fiona

Пакет fiona-doc

Пакет gfal2-plugin-rfio

Пакет gfal2-plugin-rfio-dbgsym

Пакет gfio

Пакет gfio-dbgsym

Пакет golang-gopkg-bufio.v1-dev

Пакет libbfio-dev

Пакет libbfio1

Пакет libbfio1-dbgsym

Пакет libhepmcfio-dev

Пакет libhepmcfio4

Пакет libhepmcfio4-dbgsym

Пакет python-fiona

Пакет python-fiona-dbgsym

Пакет python-stfio

Пакет python3-fiona

Пакет python3-fiona-dbgsym

Пакет python3-sniffio