всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат eclipse в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 58 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет eclipse

Други резултати

Пакет eclipse-anyedit

Пакет eclipse-cdt

Пакет eclipse-cdt-autotools

Пакет eclipse-cdt-jni

Пакет eclipse-cdt-launch-remote

Пакет eclipse-cdt-perf

Пакет eclipse-cdt-pkg-config

Пакет eclipse-cdt-profiling-framework

Пакет eclipse-cdt-profiling-framework-remote

Пакет eclipse-cdt-qt

Пакет eclipse-cdt-valgrind

Пакет eclipse-changelog

Пакет eclipse-debian-helper

Пакет eclipse-eclox

Пакет eclipse-egit

Пакет eclipse-egit-mylyn

Пакет eclipse-emf

Пакет eclipse-emf-examples

Пакет eclipse-emf-sdk

Пакет eclipse-gef

Пакет eclipse-gef-doc

Пакет eclipse-jdt

Пакет eclipse-mercurialeclipse

Пакет eclipse-mylyn

Пакет eclipse-mylyn-builds-hudson

Пакет eclipse-mylyn-context-cdt

Пакет eclipse-mylyn-context-jdt

Пакет eclipse-mylyn-context-pde

Пакет eclipse-mylyn-context-pydev

Пакет eclipse-mylyn-tasks-bugzilla

Пакет eclipse-mylyn-tasks-github

Пакет eclipse-mylyn-tasks-trac

Пакет eclipse-mylyn-versions-cvs

Пакет eclipse-mylyn-wikitext

Пакет eclipse-pde

Пакет eclipse-platform

Пакет eclipse-platform-data

Пакет eclipse-ptp-rdt

Пакет eclipse-pydev

Пакет eclipse-pydev-data

Пакет eclipse-rcp

Пакет eclipse-remote-services-api

Пакет eclipse-rpm-editor

Пакет eclipse-rse

Пакет eclipse-rse-sdk

Пакет eclipse-subclipse

Пакет eclipse-subclipse-graph

Пакет eclipse-subclipse-mylyn

Пакет eclipse-titan

Пакет eclipse-wtp

Пакет eclipse-wtp-servertools

Пакет eclipse-wtp-webtools

Пакет eclipse-wtp-ws

Пакет eclipse-wtp-xmltools

Пакет eclipse-wtp-xsl

Пакет eclipse-xsd

Пакет eclipse-xsd-sdk