всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат salt в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 16 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник salt

Други резултати

Пакет-източник bruteforce-salted-openssl

Пакет-източник libcrypt-saltedhash-perl

Пакет-източник pytest-salt

Пакет-източник ruby-kitchen-salt

Пакет-източник salt-formula-ceilometer

Пакет-източник salt-formula-cinder

Пакет-източник salt-formula-glance

Пакет-източник salt-formula-heat

Пакет-източник salt-formula-horizon

Пакет-източник salt-formula-keystone

Пакет-източник salt-formula-kubernetes

Пакет-източник salt-formula-neutron

Пакет-източник salt-formula-nova

Пакет-източник salt-formula-swift

Пакет-източник salt-pepper