всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат manpages в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 16 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник manpages

Други резултати

Пакет-източник freebsd-manpages

Пакет-източник funny-manpages

Пакет-източник gmt-manpages

Пакет-източник manpages-de

Пакет-източник manpages-es

Пакет-източник manpages-es-extra

Пакет-източник manpages-fr

Пакет-източник manpages-fr-extra

Пакет-източник manpages-hu

Пакет-източник manpages-ja

Пакет-източник manpages-pl

Пакет-източник manpages-posix

Пакет-източник manpages-pt

Пакет-източник manpages-tr

Пакет-източник manpages-zh