всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат dbi в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 97 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник dbi

Други резултати

Пакет-източник dbix-easy-perl

Пакет-източник libanyevent-dbi-perl

Пакет-източник libapache-dbi-perl

Пакет-източник libapache-dbilogger-perl

Пакет-източник libauthen-simple-cdbi-perl

Пакет-източник libauthen-simple-dbi-perl

Пакет-източник libcatalyst-authentication-store-dbix-class-perl

Пакет-източник libcatalyst-model-cdbi-crud-perl

Пакет-източник libcatalyst-model-cdbi-perl

Пакет-източник libcatalyst-model-dbi-perl

Пакет-източник libcatalyst-model-dbic-schema-perl

Пакет-източник libcatalyst-plugin-session-store-dbi-perl

Пакет-източник libcatalyst-plugin-session-store-dbic-perl

Пакет-източник libcgi-application-plugin-dbiprofile-perl

Пакет-източник libclass-dbi-abstractsearch-perl

Пакет-източник libclass-dbi-asform-perl

Пакет-източник libclass-dbi-fromcgi-perl

Пакет-източник libclass-dbi-fromform-perl

Пакет-източник libclass-dbi-loader-perl

Пакет-източник libclass-dbi-loader-relationship-perl

Пакет-източник libclass-dbi-mysql-perl

Пакет-източник libclass-dbi-pager-perl

Пакет-източник libclass-dbi-perl

Пакет-източник libclass-dbi-pg-perl

Пакет-източник libclass-dbi-plugin-abstractcount-perl

Пакет-източник libclass-dbi-plugin-pager-perl

Пакет-източник libclass-dbi-plugin-perl

Пакет-източник libclass-dbi-plugin-retrieveall-perl

Пакет-източник libclass-dbi-plugin-type-perl

Пакет-източник libclass-dbi-sqlite-perl

Пакет-източник libclass-dbi-sweet-perl

Пакет-източник libdancer-plugin-dbic-perl

Пакет-източник libdatetime-format-dbi-perl

Пакет-източник libdbi

Пакет-източник libdbi-drivers

Пакет-източник libdbi-perl

Пакет-източник libdbi-test-perl

Пакет-източник libdbicx-sugar-perl

Пакет-източник libdbicx-testdatabase-perl

Пакет-източник libdbix-abstract-perl

Пакет-източник libdbix-class-candy-perl

Пакет-източник libdbix-class-cursor-cached-perl

Пакет-източник libdbix-class-datetime-epoch-perl

Пакет-източник libdbix-class-deploymenthandler-perl

Пакет-източник libdbix-class-dynamicdefault-perl

Пакет-източник libdbix-class-encodedcolumn-perl

Пакет-източник libdbix-class-helpers-perl

Пакет-източник libdbix-class-htmlwidget-perl

Пакет-източник libdbix-class-inflatecolumn-fs-perl

Пакет-източник libdbix-class-inflatecolumn-ip-perl

Пакет-източник libdbix-class-inflatecolumn-serializer-perl

Пакет-източник libdbix-class-introspectablem2m-perl

Пакет-източник libdbix-class-optimisticlocking-perl

Пакет-източник libdbix-class-perl

Пакет-източник libdbix-class-resultset-recursiveupdate-perl

Пакет-източник libdbix-class-schema-config-perl

Пакет-източник libdbix-class-schema-loader-perl

Пакет-източник libdbix-class-timestamp-perl

Пакет-източник libdbix-class-tree-nestedset-perl

Пакет-източник libdbix-class-uuidcolumns-perl

Пакет-източник libdbix-connector-perl

Пакет-източник libdbix-contextualfetch-perl

Пакет-източник libdbix-datasource-perl

Пакет-източник libdbix-dbschema-perl

Пакет-източник libdbix-dbstag-perl

Пакет-източник libdbix-dr-perl

Пакет-източник libdbix-fulltextsearch-perl

Пакет-източник libdbix-introspector-perl

Пакет-източник libdbix-oo-perl

Пакет-източник libdbix-password-perl

Пакет-източник libdbix-profile-perl

Пакет-източник libdbix-recordset-perl

Пакет-източник libdbix-runsql-perl

Пакет-източник libdbix-safe-perl

Пакет-източник libdbix-searchbuilder-perl

Пакет-източник libdbix-sequence-perl

Пакет-източник libdbix-simple-perl

Пакет-източник libdbix-xml-rdb-perl

Пакет-източник libdbix-xmlmessage-perl

Пакет-източник libexception-class-dbi-perl

Пакет-източник libfindbin-libs-perl

Пакет-източник libhtml-formfu-model-dbic-perl

Пакет-източник libhtml-formhandler-model-dbic-perl

Пакет-източник libima-dbi-perl

Пакет-източник libjifty-dbi-perl

Пакет-източник libkiokudb-backend-dbi-perl

Пакет-източник libpoe-component-dbiagent-perl

Пакет-източник libtemplate-plugin-dbi-perl

Пакет-източник libtest-mockdbi-perl

Пакет-източник libtie-dbi-perl

Пакет-източник lua-dbi

Пакет-източник node-nodedbi

Пакет-източник r-bioc-annotationdbi

Пакет-източник r-cran-dbitest

Пакет-източник ruby-dbi

Пакет-източник rust-fixedbitset