всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат ppp в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 11 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник ppp

Други резултати

Пакет-източник bppphyview

Пакет-източник gnome-ppp

Пакет-източник kppp

Пакет-източник libmodule-build-pluggable-ppport-perl

Пакет-източник ppp-gatekeeper

Пакет-източник pppconfig

Пакет-източник pppoeconf

Пакет-източник r-cran-rcppprogress

Пакет-източник rp-pppoe

Пакет-източник wmppp.app