всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат ldb в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 26 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник ldb

Други резултати

Пакет-източник buildbot

Пакет-източник buildbot-slave

Пакет-източник camldbm

Пакет-източник golang-github-cznic-lldb

Пакет-източник golang-github-denisenkom-go-mssqldb

Пакет-източник golang-github-golang-leveldb

Пакет-източник golang-goleveldb

Пакет-източник haildb

Пакет-източник haskelldb

Пакет-източник haskelldb-hdbc

Пакет-източник haskelldb-hdbc-odbc

Пакет-източник haskelldb-hdbc-postgresql

Пакет-източник haskelldb-hdbc-sqlite3

Пакет-източник hsqldb

Пакет-източник hsqldb1.8.0

Пакет-източник leveldb

Пакет-източник leveldb-java

Пакет-източник leveldb-sharp

Пакет-източник libmldbm-perl

Пакет-източник libmldbm-sync-perl

Пакет-източник python-leveldb

Пакет-източник python-mysqldb

Пакет-източник r-bioc-ensembldb

Пакет-източник ruby-activerecord-nulldb-adapter

Пакет-източник traildb