всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат dbus в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 48 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник dbus

Други резултати

Пакет-източник apertium-dbus

Пакет-източник dbus-c++

Пакет-източник dbus-cpp

Пакет-източник dbus-glib

Пакет-източник dbus-java

Пакет-източник dbus-python

Пакет-източник dbus-sharp

Пакет-източник dbus-sharp-glib

Пакет-източник dbus-test-runner

Пакет-източник dbusada

Пакет-източник dbuskit

Пакет-източник dde-qt-dbus-factory

Пакет-източник dhcpcd-dbus

Пакет-източник dleyna-connector-dbus

Пакет-източник edbus

Пакет-източник fcitx-dbus-status

Пакет-източник golang-dbus

Пакет-източник golang-go-dbus

Пакет-източник haskell-dbus

Пакет-източник haskell-dbus-hslogger

Пакет-източник haskell-gi-dbusmenu

Пакет-източник haskell-gi-dbusmenugtk3

Пакет-източник kdbusaddons

Пакет-източник libdbusmenu

Пакет-източник libdbusmenu-qt

Пакет-източник libmodbus

Пакет-източник libnet-dbus-glib-perl

Пакет-източник libnet-dbus-perl

Пакет-източник libqtdbusmock

Пакет-източник libqtdbustest

Пакет-източник libvirt-dbus

Пакет-източник mdbus

Пакет-източник ndesk-dbus

Пакет-източник ndesk-dbus-glib

Пакет-източник ocaml-dbus

Пакет-източник pam-dbus

Пакет-източник pydbus

Пакет-източник pymodbus

Пакет-източник python-dbusmock

Пакет-източник python-edbus

Пакет-източник qtdbusextended

Пакет-източник ruby-dbus

Пакет-източник rust-dbus

Пакет-източник rust-libdbus-sys

Пакет-източник selinux-dbus

Пакет-източник vala-dbus-binding-tool

Пакет-източник xdg-dbus-proxy