всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат pidgin в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 56 пакета.

Точни попадения

Пакет pidgin

Други резултати

Пакет pidgin-audacious

Пакет pidgin-audacious-dbgsym

Пакет pidgin-awayonlock

Пакет pidgin-awayonlock-dbgsym

Пакет pidgin-blinklight

Пакет pidgin-blinklight-dbgsym

Пакет pidgin-data

Пакет pidgin-dbg

Пакет pidgin-dbgsym

Пакет pidgin-dev

Пакет pidgin-encryption

Пакет pidgin-encryption-dbgsym

Пакет pidgin-extprefs

Пакет pidgin-extprefs-dbgsym

Пакет pidgin-festival

Пакет pidgin-festival-dbgsym

Пакет pidgin-gmchess

Пакет pidgin-gnome-keyring

Пакет pidgin-gnome-keyring-dbg

Пакет pidgin-gnome-keyring-dbgsym

Пакет pidgin-guifications

Пакет pidgin-guifications-dbgsym

Пакет pidgin-hotkeys

Пакет pidgin-hotkeys-dbgsym

Пакет pidgin-lastfm

Пакет pidgin-latex

Пакет pidgin-latex-dbgsym

Пакет pidgin-libnotify

Пакет pidgin-libnotify-dbgsym

Пакет pidgin-librvp

Пакет pidgin-librvp-dbgsym

Пакет pidgin-microblog

Пакет pidgin-microblog-dbg

Пакет pidgin-mpris

Пакет pidgin-mpris-dbgsym

Пакет pidgin-mra

Пакет pidgin-mra-dbg

Пакет pidgin-nateon

Пакет pidgin-nateon-dbg

Пакет pidgin-openfetion

Пакет pidgin-openpgp

Пакет pidgin-otr

Пакет pidgin-otr-dbgsym

Пакет pidgin-plugin-pack

Пакет pidgin-plugin-pack-dbgsym

Пакет pidgin-privacy-please

Пакет pidgin-privacy-please-dbgsym

Пакет pidgin-sipe

Пакет pidgin-sipe-dbg

Пакет pidgin-sipe-dbgsym

Пакет pidgin-skype

Пакет pidgin-skype-common

Пакет pidgin-skype-dbg

Пакет pidgin-themes

Пакет pidgin-twitter