всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат locales в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 15 пакета.

Точни попадения

Пакет locales

Други резултати

Пакет citation-style-language-locales

Пакет gcc-4.8-locales

Пакет gcc-4.9-locales

Пакет gcc-6-locales

Пакет gcc-7-locales

Пакет gcc-8-locales

Пакет gcc-9-locales

Пакет gutenprint-locales

Пакет krb5-locales

Пакет liblocales-perl

Пакет locales-all

Пакет museeq-locales

Пакет squirrelmail-locales

Пакет util-linux-locales