всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат linux-image в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 100 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Пакет linux-image-3.16.0-4-586

Пакет linux-image-3.16.0-4-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-4-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-4-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-4-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-4-arm64

Пакет linux-image-3.16.0-4-arm64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-4-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-4-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-4-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-4-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-4-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-4-versatile

Пакет linux-image-3.16.0-5-586

Пакет linux-image-3.16.0-5-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-5-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-5-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-5-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-5-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-5-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-5-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-5-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-5-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-5-versatile

Пакет linux-image-3.16.0-6-586

Пакет linux-image-3.16.0-6-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-6-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-6-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-6-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-6-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-6-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-6-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-6-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-6-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-6-versatile

Пакет linux-image-3.16.0-7-586

Пакет linux-image-3.16.0-7-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-7-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-7-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-7-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-7-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-7-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-7-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-7-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-7-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-7-versatile

Пакет linux-image-3.16.0-8-586

Пакет linux-image-3.16.0-8-686-pae

Пакет linux-image-3.16.0-8-686-pae-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-8-amd64

Пакет linux-image-3.16.0-8-amd64-dbg

Пакет linux-image-3.16.0-8-armmp

Пакет linux-image-3.16.0-8-armmp-lpae

Пакет linux-image-3.16.0-8-ixp4xx

Пакет linux-image-3.16.0-8-kirkwood

Пакет linux-image-3.16.0-8-orion5x

Пакет linux-image-3.16.0-8-versatile

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-4kc-malta

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-4kc-malta-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-5kc-malta

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-5kc-malta-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-686

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-686-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-686-pae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-686-pae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-686-pae-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-686-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-arm64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-arm64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-arm64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-armmp

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-armmp-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-armmp-lpae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-armmp-lpae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-loongson-3

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-loongson-3-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-marvell

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-marvell-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-octeon

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-octeon-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-powerpc64le

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-powerpc64le-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rpi

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rpi-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-686-pae

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-686-pae-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-686-pae-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-arm64

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-arm64-dbg

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-arm64-unsigned

Пакет linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-armmp