всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libc6-mipsn32 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 13 пакета.

Точни попадения

Пакет libc6-mipsn32

Други резултати

Пакет libc6-mipsn32-cross

Пакет libc6-mipsn32-mips-cross

Пакет libc6-mipsn32-mips64-cross

Пакет libc6-mipsn32-mips64el-cross

Пакет libc6-mipsn32-mips64r6-cross

Пакет libc6-mipsn32-mips64r6el-cross

Пакет libc6-mipsn32-mipsel-cross

Пакет libc6-mipsn32-mipsr6-cross

Пакет libc6-mipsn32-mipsr6el-cross

Пакет libc6-mipsn32el-cross

Пакет libc6-mipsn32r6-cross

Пакет libc6-mipsn32r6el-cross