всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ksh в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 24 пакета.

Точни попадения

Пакет ksh

Други резултати

Пакет berkshelf

Пакет berkshelf-api

Пакет fonts-aksharyogini2

Пакет ksh-dbgsym

Пакет kshisen

Пакет kshisen-dbgsym

Пакет kshutdown

Пакет kshutdown-dbgsym

Пакет libjs-rickshaw

Пакет libqt5quickshapes5

Пакет libqt5quickshapes5-dbgsym

Пакет mksh

Пакет mksh-dbgsym

Пакет pdksh

Пакет pythia8-doc-worksheet

Пакет python-moksha.common

Пакет python-moksha.hub

Пакет python-xstatic-rickshaw

Пакет python3-moksha.common

Пакет python3-xstatic-rickshaw

Пакет ruby-berkshelf-api-client

Пакет tasksh

Пакет tasksh-dbgsym