всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат glib2.0 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 19 пакета.

Пакет libdbus-glib2.0-cil

Пакет libdbus-glib2.0-cil-dev

Пакет libglib2.0-0

Пакет libglib2.0-0-dbg

Пакет libglib2.0-0-dbgsym

Пакет libglib2.0-0-refdbg

Пакет libglib2.0-bin

Пакет libglib2.0-bin-dbgsym

Пакет libglib2.0-cil

Пакет libglib2.0-cil-dbgsym

Пакет libglib2.0-cil-dev

Пакет libglib2.0-data

Пакет libglib2.0-dev

Пакет libglib2.0-dev-bin

Пакет libglib2.0-dev-bin-dbgsym

Пакет libglib2.0-doc

Пакет libglib2.0-tests

Пакет libglib2.0-tests-dbgsym

Пакет libglib2.0-udeb