всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат exiv2 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 26 пакета.

Точни попадения

Пакет exiv2

Други резултати

Пакет exiv2-dbgsym

Пакет gir1.2-gexiv2-0.10

Пакет libexiv2-13

Пакет libexiv2-14

Пакет libexiv2-14-dbgsym

Пакет libexiv2-26

Пакет libexiv2-26-dbgsym

Пакет libexiv2-dbg

Пакет libexiv2-dev

Пакет libexiv2-doc

Пакет libgexiv2-2

Пакет libgexiv2-2-dbg

Пакет libgexiv2-2-dbgsym

Пакет libgexiv2-dev

Пакет libgexiv2-doc

Пакет libkexiv2-11

Пакет libkexiv2-data

Пакет libkexiv2-dbg

Пакет libkexiv2-dev

Пакет libkf5kexiv2-15.0.0

Пакет libkf5kexiv2-15.0.0-dbgsym

Пакет libkf5kexiv2-dev

Пакет python-pyexiv2

Пакет python-pyexiv2-dbgsym

Пакет python-pyexiv2-doc