всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат cw в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 80 пакета.

Точни попадения

Пакет cw

Други резултати

Пакет cw-dbgsym

Пакет cwcp

Пакет cwcp-dbgsym

Пакет cwdaemon

Пакет cwdaemon-dbgsym

Пакет cweb-latex

Пакет cwebx

Пакет cwebx-dbgsym

Пакет cwiid-dbg

Пакет cwirc

Пакет cwltool

Пакет cwm

Пакет cwm-dbgsym

Пакет ebook2cw

Пакет ebook2cwgui

Пакет fonts-cwtex-docs

Пакет fonts-cwtex-fs

Пакет fonts-cwtex-heib

Пакет fonts-cwtex-kai

Пакет fonts-cwtex-ming

Пакет fonts-cwtex-yen

Пакет gmt-dcw

Пакет golang-github-bugsnag-panicwrap-dev

Пакет golang-github-mitchellh-panicwrap-dev

Пакет golang-github-ncw-go-acd-dev

Пакет golang-github-ncw-rclone-dev

Пакет golang-github-ncw-swift-dev

Пакет lhapdf-ccwrap-doc

Пакет libcw6

Пакет libcw6-dbgsym

Пакет libcw6-dev

Пакет libcwd

Пакет libcwd-doc

Пакет libcwd-guard-perl

Пакет libcwidget-dev

Пакет libcwidget-doc

Пакет libcwidget3

Пакет libcwidget3-dbg

Пакет libcwidget3v5

Пакет libcwidget3v5-dbg

Пакет libcwidget3v5-dbgsym

Пакет libcwiid-dev

Пакет libcwiid1

Пакет libcwnn-dev

Пакет libcwnn0

Пакет libcwnn0-dbgsym

Пакет libghc-hcwiid-dev

Пакет libghc-hcwiid-doc

Пакет libghc-hcwiid-prof

Пакет libghc-wcwidth-dev

Пакет libghc-wcwidth-doc

Пакет libghc-wcwidth-prof

Пакет libiscwt-java

Пакет libiscwt-java-doc

Пакет libmime-encwords-perl

Пакет lua-torch-cwrap

Пакет node-is-path-cwd

Пакет node-is-path-in-cwd

Пакет node-resolve-cwd

Пакет node-wcwidth.js

Пакет plasma-widget-cwp

Пакет pypy-atomicwrites

Пакет python-atomicwrites

Пакет python-cwiid

Пакет python-dtcwt

Пакет python-dtcwt-doc

Пакет python-wcwidth

Пакет python3-atomicwrites

Пакет python3-dtcwt

Пакет python3-wcwidth

Пакет rtcw

Пакет rtcw-common

Пакет rtcw-server

Пакет sqcwa

Пакет swap-cwm

Пакет xcwcp

Пакет xcwcp-dbgsym

Пакет xcwd

Пакет xcwd-dbgsym