всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат geda в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) sparc64. Намерени са 19 пакета.

Точни попадения

Пакет geda

Други резултати

Пакет geda-doc

Пакет geda-examples

Пакет geda-gattrib

Пакет geda-gattrib-dbgsym

Пакет geda-gnetlist

Пакет geda-gnetlist-dbgsym

Пакет geda-gschem

Пакет geda-gschem-dbgsym

Пакет geda-gsymcheck

Пакет geda-gsymcheck-dbgsym

Пакет geda-symbols

Пакет geda-utils

Пакет geda-utils-dbgsym

Пакет geda-xgsch2pcb

Пакет libgeda-common

Пакет libgeda-dev

Пакет libgeda42

Пакет libgeda42-dbgsym