всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат xterm в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 16 пакета.

Точни попадения

Пакет xterm

Други резултати

Пакет ajaxterm

Пакет kxterm

Пакет libconvert-color-xterm-perl

Пакет libjs-xterm

Пакет lxterminal

Пакет lxterminal-dbg

Пакет node-xterm

Пакет python-xtermcolor

Пакет python3-xtermcolor

Пакет roxterm

Пакет roxterm-common

Пакет singular-ui-xterm

Пакет xtermcontrol

Пакет xtermset

Пакет xxxterm