всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ocaml в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ppc64. Намерени са 39 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет ocaml

Други резултати

Пакет ocaml-base

Пакет ocaml-base-dbgsym

Пакет ocaml-base-nox

Пакет ocaml-base-nox-dbgsym

Пакет ocaml-batteries-included

Пакет ocaml-book-en

Пакет ocaml-book-fr

Пакет ocaml-compiler-libs

Пакет ocaml-core

Пакет ocaml-doc

Пакет ocaml-findlib

Пакет ocaml-findlib-dbgsym

Пакет ocaml-interp

Пакет ocaml-libs

Пакет ocaml-melt

Пакет ocaml-melt-dbgsym

Пакет ocaml-mode

Пакет ocaml-nox

Пакет ocaml-nox-dbgsym

Пакет ocaml-obuild

Пакет ocaml-obuild-dbgsym

Пакет ocaml-qtest

Пакет ocaml-qtest-dbgsym

Пакет ocaml-source

Пакет ocaml-tools

Пакет ocaml-ulex

Пакет ocaml-ulex08

Пакет ocamlbuild

Пакет ocamlbuild-dbgsym

Пакет ocamldsort

Пакет ocamldsort-dbgsym

Пакет ocamlify

Пакет ocamlmakefile

Пакет ocamlmod

Пакет ocamlviz

Пакет ocamlviz-dbgsym

Пакет ocamlwc

Пакет ocamlweb