всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат osmo в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) powerpcspe. Намерени са 54 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет osmo

Други резултати

Пакет osmo-bsc

Пакет osmo-bsc-bs11-utils

Пакет osmo-bsc-bs11-utils-dbgsym

Пакет osmo-bsc-dbgsym

Пакет osmo-bsc-ipaccess-utils

Пакет osmo-bsc-ipaccess-utils-dbgsym

Пакет osmo-bsc-meas-utils

Пакет osmo-bsc-meas-utils-dbgsym

Пакет osmo-bsc-mgcp

Пакет osmo-bsc-mgcp-dbgsym

Пакет osmo-bts

Пакет osmo-bts-dbgsym

Пакет osmo-dbgsym

Пакет osmo-fl2k

Пакет osmo-fl2k-dbgsym

Пакет osmo-gbproxy

Пакет osmo-gbproxy-dbgsym

Пакет osmo-ggsn

Пакет osmo-ggsn-dbgsym

Пакет osmo-gtphub

Пакет osmo-gtphub-dbgsym

Пакет osmo-hlr

Пакет osmo-hlr-dbgsym

Пакет osmo-hnbgw

Пакет osmo-hnbgw-dbgsym

Пакет osmo-libasn1c-dev

Пакет osmo-libasn1c0

Пакет osmo-libasn1c0-dbgsym

Пакет osmo-mgw

Пакет osmo-mgw-dbgsym

Пакет osmo-msc

Пакет osmo-msc-dbgsym

Пакет osmo-sdr

Пакет osmo-sdr-dbgsym

Пакет osmo-sgsn

Пакет osmo-sgsn-dbgsym

Пакет osmo-stp

Пакет osmo-stp-dbgsym

Пакет osmo-trx

Пакет osmo-trx-dbgsym

Пакет osmocom-bs11-utils

Пакет osmocom-bs11-utils-dbgsym

Пакет osmocom-bsc

Пакет osmocom-bsc-dbgsym

Пакет osmocom-bsc-nat

Пакет osmocom-bsc-nat-dbgsym

Пакет osmocom-ipaccess-utils

Пакет osmocom-ipaccess-utils-dbgsym

Пакет osmocom-nitb

Пакет osmocom-nitb-dbgsym

Пакет osmose-emulator

Пакет osmose-emulator-dbgsym

Пакет osmosis