всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат graphviz в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) m68k. Намерени са 21 пакета.

Точни попадения

Пакет graphviz

Други резултати

Пакет elpa-graphviz-dot-mode

Пакет golang-github-awalterschulze-gographviz-dev

Пакет graphviz-dbgsym

Пакет graphviz-dev

Пакет graphviz-doc

Пакет libghc-graphviz-dev

Пакет libghc-graphviz-doc

Пакет libghc-graphviz-prof

Пакет libgraph-writer-graphviz-perl

Пакет libgraphviz-dev

Пакет libgraphviz-perl

Пакет mediawiki-extensions-graphviz

Пакет python-pygraphviz

Пакет python-pygraphviz-dbg

Пакет python-pygraphviz-doc

Пакет python3-graphviz

Пакет python3-pygraphviz

Пакет python3-pygraphviz-dbg

Пакет ruby-graphviz

Пакет trac-graphviz