всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат parallel в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ia64. Намерени са 19 пакета.

Точни попадения

Пакет parallel

Други резултати

Пакет cl-lparallel

Пакет libghc-parallel-doc

Пакет libghc-parallel-tree-search-doc

Пакет libmono-parallel4.0-cil

Пакет libnet-openssh-parallel-perl

Пакет libparallel-forkmanager-perl

Пакет libparallel-iterator-perl

Пакет libparallel-prefork-perl

Пакет libparallel-runner-perl

Пакет node-array-parallel

Пакет node-parallel-transform

Пакет python-parallel

Пакет python3-parallel

Пакет r-bioc-biocparallel

Пакет r-cran-doparallel

Пакет r-cran-parallelmap

Пакет ruby-in-parallel

Пакет ruby-parallel