всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат kicad в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ia64. Намерени са 22 пакета.

Пакет kicad-common

Пакет kicad-demos

Пакет kicad-doc-ca

Пакет kicad-doc-de

Пакет kicad-doc-en

Пакет kicad-doc-es

Пакет kicad-doc-fr

Пакет kicad-doc-hu

Пакет kicad-doc-id

Пакет kicad-doc-it

Пакет kicad-doc-ja

Пакет kicad-doc-nl

Пакет kicad-doc-pl

Пакет kicad-doc-pt

Пакет kicad-doc-ru

Пакет kicad-doc-zh

Пакет kicad-doc-zh-cn

Пакет kicad-footprints

Пакет kicad-libraries

Пакет kicad-packages3d

Пакет kicad-symbols

Пакет kicad-templates