всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат file в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) hurd-i386. Намерени са 12 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет-източник file

Други резултати

Пакет-източник file-kanji

Пакет-източник file-mmagic

Пакет-източник file-rc

Пакет-източник file-roller

Пакет-източник filelight

Пакет-източник filemanager-actions

Пакет-източник filepp

Пакет-източник fileschanged

Пакет-източник filetea

Пакет-източник filetraq

Пакет-източник filezilla