всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат firmware в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) hurd-i386. Намерени са 52 пакета.

Пакет atmel-firmware

Пакет bladerf-firmware-fx3

Пакет bluez-firmware

Пакет dahdi-firmware-nonfree

Пакет dns323-firmware-tools

Пакет expeyes-firmware-dev

Пакет firmware-adi

Пакет firmware-amd-graphics

Пакет firmware-ath9k-htc

Пакет firmware-ath9k-htc-dbgsym

Пакет firmware-atheros

Пакет firmware-b43-installer

Пакет firmware-b43legacy-installer

Пакет firmware-bnx2

Пакет firmware-bnx2x

Пакет firmware-brcm80211

Пакет firmware-cavium

Пакет firmware-crystalhd

Пакет firmware-intel-sound

Пакет firmware-intelwimax

Пакет firmware-ipw2x00

Пакет firmware-ivtv

Пакет firmware-iwlwifi

Пакет firmware-libertas

Пакет firmware-linux

Пакет firmware-linux-free

Пакет firmware-linux-nonfree

Пакет firmware-microbit-micropython

Пакет firmware-microbit-micropython-dl

Пакет firmware-microbit-micropython-doc

Пакет firmware-misc-nonfree

Пакет firmware-myricom

Пакет firmware-netronome

Пакет firmware-netxen

Пакет firmware-qcom-media

Пакет firmware-qlogic

Пакет firmware-ralink

Пакет firmware-realtek

Пакет firmware-samsung

Пакет firmware-siano

Пакет firmware-ti-connectivity

Пакет firmware-zd1211

Пакет grub-firmware-qemu

Пакет hdmi2usb-fx2-firmware

Пакет libertas-firmware

Пакет linux-wlan-ng-firmware

Пакет midisport-firmware

Пакет nxt-firmware

Пакет sigrok-firmware-fx2lafw

Пакет ubertooth-firmware

Пакет ubertooth-firmware-source

Пакет zd1211-firmware