всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети, чиито имена съдържат pysycache в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) avr32. Намерени са 19 пакета.

Точни попадения

Пакет pysycache

Други резултати

Пакет pysycache-buttons-beerabbit

Пакет pysycache-buttons-crapaud

Пакет pysycache-buttons-ice

Пакет pysycache-buttons-wolf

Пакет pysycache-click-dinosaurs

Пакет pysycache-click-sea

Пакет pysycache-dblclick-appleandpear

Пакет pysycache-dblclick-butterfly

Пакет pysycache-i18n

Пакет pysycache-images

Пакет pysycache-move-animals

Пакет pysycache-move-food

Пакет pysycache-move-plants

Пакет pysycache-move-sky

Пакет pysycache-move-sports

Пакет pysycache-puzzle-cartoons

Пакет pysycache-puzzle-photos

Пакет pysycache-sounds