всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат nas в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) arm64. Намерени са 40 пакета.

Точни попадения

Пакет nas

Други резултати

Пакет alsaplayer-nas

Пакет browser-plugin-gnash

Пакет fonts-sil-awami-nastaliq

Пакет gnash

Пакет gnash-common

Пакет gnash-common-opengl

Пакет gnash-cygnal

Пакет gnash-dbg

Пакет gnash-dev

Пакет gnash-doc

Пакет gnash-ext-fileio

Пакет gnash-ext-lirc

Пакет gnash-ext-mysql

Пакет gnash-opengl

Пакет gnash-tools

Пакет golang-github-justinas-alice-dev

Пакет konqueror-plugin-gnash

Пакет libjs-eonasdan-bootstrap-datetimepicker

Пакет libtrilinos-anasazi-dev

Пакет libtrilinos-anasazi12

Пакет mozilla-plugin-gnash

Пакет nas-bin

Пакет nas-doc

Пакет nasm

Пакет naspro-bridges

Пакет nast

Пакет nast-ier

Пакет nasty

Пакет openvas-nasl

Пакет pynast

Пакет python-gtk-gnash

Пакет python-monasca-statsd

Пакет python-monascaclient

Пакет python3-monasca-statsd

Пакет python3-monascaclient

Пакет ruby-gemnasium-gitlab-service

Пакет trinityrnaseq-examples

Пакет trnascan-se-common

Пакет xul-ext-personasplus