всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат kolab в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) arm64. Намерени са 23 пакета.

Пакет fusiondirectory-plugin-kolab

Пакет fusiondirectory-plugin-kolab-schema

Пакет fusiondirectory-plugin-kolab2

Пакет fusiondirectory-plugin-kolab2-schema

Пакет gosa-plugin-kolab

Пакет gosa-plugin-kolab-schema

Пакет kolabadmin

Пакет libkolab-dev

Пакет libkolab0

Пакет libkolab1

Пакет libkolabxml-dev

Пакет libkolabxml1

Пакет libkolabxml1v5

Пакет php-horde-kolab-format

Пакет php-horde-kolab-server

Пакет php-horde-kolab-session

Пакет php-horde-kolab-storage

Пакет php-kolab

Пакет php-kolabformat

Пакет python-kolab

Пакет python-kolabformat

Пакет python3-kolab

Пакет python3-kolabformat