всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат udev в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 36 пакета.

Точни попадения

Пакет udev

Други резултати

Пакет bilibop-udev

Пакет brightness-udev

Пакет gir1.2-gudev-1.0

Пакет hdmi2usb-udev

Пакет ledger-wallets-udev

Пакет libgudev-1.0-0

Пакет libgudev-1.0-0-dbgsym

Пакет libgudev-1.0-dev

Пакет libgudev1.0-cil

Пакет libgudev1.0-cil-dev

Пакет libgudev3.0-cil

Пакет libgudev3.0-cil-dev

Пакет librust-libudev-sys-dev

Пакет libtss2-udev

Пакет libu2f-udev

Пакет libudev-dev

Пакет libudev1

Пакет libudev1-dbgsym

Пакет libudev1-udeb

Пакет limesuite-udev

Пакет ludevit

Пакет monodoc-gudev-manual

Пакет python-gudev

Пакет python-pyudev

Пакет python3-pyudev

Пакет sg3-utils-udev

Пакет system-config-printer-udev

Пакет system-config-printer-udev-dbgsym

Пакет udev-dbgsym

Пакет udev-discover

Пакет udev-udeb

Пакет udevil

Пакет udevil-dbgsym

Пакет uudeview

Пакет uudeview-dbgsym